Weryfikacja efektywności.

4.

Realizacja projektu.

3.

Omówienie oferty i zakresu działań.

2.

Określenie potrzeb organizacji w kontekście założonych celów strategicznych.

1.

Proces współpracy

Mariusz Kowalski

Co mówią moi klienci

Elastyczność to nasza dewiza! Dlatego w trakcie realizacji projektów bacznie obserwujemy, czy zaprojektowany proces i metody rozwojowe są efektywne, a w razie potrzeby dokonujemy ich ewaluacji i adekwatnie dostosowujemy. Zawsze upewniamy się, że postawione cele zostaną w pełni zrealizowane.

Elastyczność

Działania rozwojowe planujemy w taki sposób, aby ich efekty były jak najszybciej widoczne i możliwe do wykorzystania w codziennych praktykach. Dlatego wykorzystujemy nie tylko szkolenia czy warsztaty, ale także takie formy pracy, które polegają na wdrażaniu poznanych umiejętności i rozwiązań w miejscu pracy.

Efektywność działań rozwojowych

Od ponad dwudziestu lat pracuję w biznesie. Rozumiemy doskonale strategie firm oraz cele biznesowe. Dlatego planując projekty rozwojowe, uwzględniamy nie tylko rozwój jednostek, ale przede wszystkim wpływ, jaki wzmocnienie określonych kompetencji będzie miało na realizację wyzwań biznesowych, jakie stawia organizacja.

Rozumienie strategii i celów biznesowych

Partnerstwo w biznesie to przewodnia wartość, którą się kierujemy. Patrzenie na biznesy obu stron, planowanie działań tak, aby przynosiły efekty. Rozumienie ograniczeń rynku i szukanie rozwiązań, tak aby te ograniczenia omijać. Dzięki temu udaje nam się budować długofalowe, partnerskie relacje z klientami, bo widzą wartość we współpracy ze nami.

Partnerstwo

Dlaczego warto pracować

z HR Consulting?

 

Zarządzanie doświadczeniami klientów to znacznie więcej, niż tylko dobra obsługa klienta. W HR Consulting rozumiemy CEM jako całościowe podejście organizacji, która wykorzystuje całą posiadaną wiedzę do tego, aby wszelkie podejmowane decyzje i działania miały pozytywny wpływ na doświadczenia klienta. Dlatego projektując rozwiązania w tym obszarze, bierzemy pod uwagę nie tylko procesy i kompetencje działów mających bezpośredni kontakt z klientem, ale wszystkich interesariuszy, którzy mają wpływ na kształt doświadczeń z firmą.

Zarządzanie 

doświadczeniami klientów (CEM)

Pracownicy działów obsługi klienta to jeden z najważniejszych punktów styku klienta z firmą. I choć nawet najlepsza obsługa klienta nie wystarczy, aby budować doskonałe doświadczenia klientów, to bez niej jest to absolutnie niemożliwe. Dlatego warto rozpocząć działania nad budowaniem relacji z klientami od przyjrzenia się temu właśnie aspektowi: na ile procesy i kompetencje pracowników wspierają przyjazną, sprawną i skuteczną realizację potrzeb klientów oraz efektywne rozwiązywanie ich problemów.

Obsługa klienta

Jakość kadry menedżerskiej warunkuje bieżącą efektywność i perspektywy rozwoju organizacji. Dobrze przygotowani menedżerowie potrafią nie tylko zarządzać swoimi zespołami tak, aby skutecznie osiągać cele, ale również motywować, budować zaangażowanie i rozwijać swoich pracowników, tworząc miejsce pracy, które przyciąga i zatrzymuje talenty. Dlatego uważamy, że rozwój kompetencji menedżerskich i liderskich na wszystkich poziomach struktury organizacyjnej powinien być organizacyjnym priorytetem.

Rozwój managerów

Aneta Kozłowska

Aneta Kozłowska

aneta.kozlowska@ehrc.pl

509 092 452