DSV Road przygotowywała się do wdrożenia nowego systemu operacyjnego. To była duża zmiana, dlatego wszystkich liderów liniowych przygotowaliśmy do wdrożenia i przeprowadzenia tej zmiany w miękkim aspekcie.

Co obejmował projekt?

— Każdy uczestnik wziął udział w 4 modułach Akademii, podczas której rozwijaliśmy między innymi umiejętność doboru odpowiedniego stylu zarządzania oraz motywacji pracowników. 

— Pokazywaliśmy, skąd bierze się opór ludzi przed zmianą.

— Uczyliśmy komunikowania zmiany.

— Uświadomiliśmy 4 fazy przechodzenia zmiany i ćwiczyliśmy z uczestnikami narzędzia, sposoby i metody przeprowadzania pracowników przez każdą z nich.

— W związku z tym, że pracownicy DSV Road pracują w modelu hybrydowym (online i offline), to ostatnim modułem szkoleniowym było utrzymanie zaangażowania i spójności pracy w modelu hybrydowym.

100

liderów, uczestników
projektu

4

moduły szkoleniowe
realizowane w formule online

8

grup
szkoleniowych

32

sesje szkoleniowe
online

Co o współpracy powiedział klient?

— Zauważył, że program wyraźnie podnosił samoświadomość liderów.

— Wzmocnił kompetencje z obszaru zarzadzania zespołami oraz wdrażania zmiany w organizacji.

— Docenił umiejętności pracy w modelu hybrydowym – online i offline.

— Pozytywnie ocenił wsparcie w zakresie komunikacji projektu, tj. na przykład w przygotowaniu zadań wdrożeniowych oraz materiałów edukacyjnych.

— Zaakcentował naszą solidność i profesjonalizm, jak również wysoką jakość usług szkoleniowych.

Uczestnicy projektu

— Docenili ciekawą i interaktywną formę prowadzenia zajęć.

— Zwrócili uwagę na dobre osadzenie treści merytorycznych w realiach organizacji.

— Pozytywnie ocenili przygotowanie prowadzących.

— Za wartościowe uznali możliwość zastosowania nowopoznanych narzędzi w codziennej pracy.

dsvroad-materialy
dsvroad-3

Klient docenił nasze zaangażowanie.

Szczegóły? Zobacz list referencyjny.