Dla marki Ecco opracowaliśmy międzynarodowe Standardy Obsługi Klienta w oparciu o warsztaty projektowe i dogłębną analizę sytuacji zastanej.

Jakie były cele klienta?

— Ujednolicenie poziomu obsługi Klienta.

— Spisanie konkretnych zachowań pracowników w procesie obsługi oraz wypracowanie najlepszych wzorców.

— Łatwiejsze wdrażanie nowych pracowników.

— Możliwość korzystania z dobrych praktyk.

— Budowanie korzystnego wizerunku firmy i marki dbającej o profesjonalną obsługę.

— Standaryzacja, ale nie automatyzacja, czyli proklienckie zachowania wspierające pracowników.

36

Uczestników
i uczestniczek

2

Konsultantów
projektu

10

Dni
szkoleniowych

Co obejmował projekt?

— Pierwszym etapem była dogłębna analiza aktualnie stosowanych standardów w obsłudze Klienta oraz poziomu satysfakcji Klientów.

— W kolejnym kroku wypracowaliśmy z uczestnikami warsztatów: Standardy Obsługi Klienta, procesy wspierające oraz kluczowe wskaźniki efektywności obrazujące dbanie o standard obsługi

— Do szkoleń zaprosiliśmy wszystkich agentów odpowiedzialnych za obsługę Klienta oraz managerów, których kompetencje wzmocniliśmy w obszarze wdrażania zmian w organizacji, motywowania i wspierania pracowników.

ecco-10082023-1832

Klient docenił praktyczność i użyteczność opracowanych standardów, zwiększenie świadomości tego, jak ważna jest obsługa Klienta w procesie budowania pozytywnych doświadczeń oraz łatwość wdrażania nowych pracowników.

ecco-10082023-1836
ecco-10082023-1835