Strategiczny projekt obejmujący opracowanie Mapy Podróży Klienta, określenie i wartościowanie punktów styku oraz na tej podstawie przygotowanie standardów obsługi Klienta w LOXX Logistics.

Jakie były kluczowe cele klienta?

— Ujednolicenie poziomu obsługi.

— Spisanie konkretnych zachowań pracowników w procesie obsługi.

— Łatwiejsze wdrażanie nowych pracowników.

— Możliwość korzystania z dobrych praktyk sprawdzonych w całej organizacji.

— Budowanie korzystnego wizerunku Firmy dbającej o profesjonalną obsługę.

— Standaryzacja, ale nie automatyzacja procesów, czyli proklienckie zachowania wspierające.

12

Godzin
wywiadów
indywidualnych

3

Dni
obserwacji pracy
w terenie

4

Ankiety online i 16 godz. warsztatów moderowanych

12

Intensywnych dni szkoleniowych

Co obejmował projekt?

— Aby wypracować najefektywniejsze standardy obsługi Klienta, zrealizowaliśmy szereg działań pogłębiających naszą wiedzę w rozumieniu specyfiki organizacji: wywiady osobiste, obserwacje w miejscu pracy, analiza komunikacji mailowej z Klientami, wywiady telefoniczne z Klientami firmy, ankiety online, analiza aktualnie obowiązujących procesów.

— Kolejnym krokiem było przygotowanie wraz z interdyscyplinarnym zespołem Mapy Podróży Klienta, obejmującej wszystkie punkty styku Klienta z organizacją. Dzięki wartościowaniu punktów styku (poprzez badania satysfakcji) otrzymaliśmy wiedzę, które punkty należy uprosić i ulepszyć. Dzięki temu przy kolejnych warsztatach wspólnie opracowaliśmy najlepsze praktyki w obsłudze Klienta.

— Wspieraliśmy także Klienta w procesie wdrażania wypracowanych rozwiązań poprzez między innymi: opracowaną strategię komunikacji w organizacji, wzmocnianie kompetencji managerów w aspekcie wdrażania nowych rozwiązań i wspierania pracowników w zmianie, szereg szkoleń ze standardów obsługi (dla wszystkich grup pracowników, którzy pozostawali w bezpośrednim kontakcie z Klientami) oraz action plany wdrożenia.

loxx-10082023-1600