Program rozwojowy dla utalentowanych managerów i asystentów pracujących w restauracjach McDonald’s, w trakcie którego uczestnicy byli przygotowywani do obejęcia stanowisk kierowników restauracji.

Realizacja: marzec — listopad 2022

Kluczowe obszary projektu

— Kompetencje przywódcze

— Samoświadomość liderska

— Kompetencje z obszaru rekrutacji, budowania zespołów, zaangażowania, motywowania i rozwijania ludzi

— Planowanie i zarządzania projektami

— Autoprezentacja i wystąpienia publiczne

Szczegóły

Do projektu zaprosiliśmy także bezpośrednich przełożonych uczestników.

Spotkaliśmy się z nimi w trakcie 2 szkoleń online. Podczas tych spotkań edukowaliśmy, jak ważne w rozwoju jest wsparcie bezpośrednich przełożonych.

Określiliśmy rolę na początku projektu, w trakcie i na koniec, dostarczyliśmy bezpośrednim przełożonym narzędzia managerskie i konkretne modele, dzięki którym wzmacniali swoje kompetencje w obszarze mentorskim.

75

uczestników
programu

6

modułów szkoleniowych

3

sesje MasterMind w 6 grupach

6

dni szkoleniowych dla opiekunów uczestników

Co powiedzieli uczestnicy i uczestniczki programu?

09032023-1605

Co powiedział klient?

— Klient docenił wysokie kompetencje trenerek

— Zauważył trafne przełożenie potrzeb szkoleniowych na atrakcyjnie merytorycznie warsztaty

— Pochwalił osadzenie ćwiczeń w realiach pracy

— Wysoko ocenił zadania wdrożeniowe i materiały szkoleniowe

Co docenił zespół projektowy?

— Wsparcie w komunikacji z uczestnikami

— Partnerską współpracę

— Proaktywność oraz elastyczność w działaniu

— Umiejętność czytania i interpretowania potrzeb

— Uważność w fazie projektowania programu

— Rzetelność

— Energię oraz optymizm w działaniu

mcdonalds-04032023-1833

Jakie były efekty
naszych działań?

75 uczestników gotowych do objęcia roli kierownika restauracji.

10 gotowych projektów usprawniających pracę restauracji, zawierających pomysł, realizację, koszty wdrożenia oraz ryzyka projektowe.

5 trenerów, miejsca realizacji: Bydgoszcz, Warszawa, Kraków, Katowice.

Ależ to była 
smaczna współpraca!

Właściciel marki bardzo docenił naszą prace i zaangażowanie. 

Był tak zadowolony, że powierzył nam kolejne duże zlecenie.
Czy to nie najlepszy dowód naszej dobrej roboty?

Zainteresowani szczegółami? Znajdziecie je tutaj.

24022023-0945