- Zaplanujemy projekt dostosowany do Twoich wyzwań biznesowych, dzięki czemu osiągniesz wymierne efekty.

- W zakresie metod i narzędzi korzystamy z najnowszych i sprawdzonych trendów dostępnych na rynku.

- Przygotujemy nie tylko plan projektu, zakres działań czy realizację, ale i pełną organizację oraz komunikację projektu.

- Wraz z zespołem projektowym i zespołem trenerów przeprowadzimy projekt nawet dla dużej liczby uczestników.

- Jeśli masz swój zespół trenerów w organizacji, przygotujemy ich tak, aby potrafili zrealizować projekt wewnętrznie.

Nasze doświadczenie.

Twój zysk!

Przygotowujemy i wdrażamy pełne projekty z zakresu Customer Experience Management:

 • przygotowujemy Mapy Podróży Klienta,
 • określamy punkty styku, momenty prawdy i wysiłek klienta,
 • badamy jakość obsługi klienta na każdym punkcie styku,
 • wartościujemy punkty styku,
 • przygotowujemy standardy obsługi klienta lub weryfikujemy obowiązujące, uwzględniając powyższe wyniki,
 • określamy wyróżniki CEM i wdrażamy w organizacji.

Zarządzanie 

doświadczeniami klientów (CEM)

Podnosimy jakość obsługi klienta:

 • realizujemy szkolenia z zakresu komunikacji i jakości obsługi,
 • wdrażamy standardy obsługi w organizacjach,
 • weryfikujemy jakość obsługi poprzez badania satysfakcji,
 • przygotowujemy managerów do wsparcia pracowników w zakresie ciągłego doskonalenia jakości obsługi klienta.

Obsługa klienta

Realizujemy projekty dla managerów na każdym poziomie struktury organizacyjnej:

 • tworzymy modele kompetencji,
 • przygotowujemy talenty do objęcia roli managerów,
 • rozwijamy managerów liniowych,
 • inspirujemy najwyższe kadry zarządzające,
 • prowadzimy coachingi indywidualne.

Rozwój managerów

Projekty rozwojowe

dla managerów oraz pracowników obsługi klienta 

Aneta Kozłowska

aneta.kozlowska@ehrc.pl

509 092 452