Dla Oney opracowaliśmy i pomogliśmy wdrożyć Księgę Standardów Sprzedaży i Obsługi Klienta w oparciu o wypracowaną w czasie warsztatów projektowych Mapę Podróży Klienta. Wykorzystaliśmy sprawdzone narzędzia, techniki i metody, które pozwoliły nam m.in. określić grupy wspierające wdrożenie oraz przygotować action plany wspierające menedżerów, liderów i trenerów wewnętrznych.

Co obejmował projekt?

— W trakcie projektu duży nacisk kładliśmy na wdrożeniu procesu. Przeprowadziliśmy szereg szkoleń z zarządzania i wdrażania zmian w organizacji dla Regionalnych Kierowników Sprzedaży, liderów, trenerów wewnętrznych.

— Przygotowaliśmy wspólnie action plany wdrożeń. Specjalne szkolenia dedykowaliśmy trenerom wewnętrznym.

— Przygotowaliśmy dla nich manuale szkoleń, które mogą wykorzystywać w trakcie szkoleń dla pracowników.

— Każdy z trenerów wewnętrznych przeszedł również certyfikację z prowadzenia szkoleń.

Wykorzystanie narzędzia i metody

— Opracowaliśmy Mapę Podróży Klienta, czyli niezbędny element tworzenia standardów sprzedaży i obsługi klienta.

— Określiliśmy punkty styku, wskazaliśmy w nich momenty prawdy oraz działania klienta. Następnie zweryfikowaliśmy wskazane punkty z doświadczeniami klientów. Dzięki temu zbudowaliśmy wyróżniające doświadczenie w kluczowych punktach styku.
— Wypracowaliśmy Księgę Standardów Sprzedaży i Obsługi Klienta. To spis zasad, jak powinni zachowywać się pracownicy w różnych sytuacjach kontaktu z klientem, co przekłada się na zwiększenie satysfakcji klienta i sprzedaży, a także możliwość oceniania pracowników pod kątem profesjonalnej obsługi.

— Do projektu zaangażowaliśmy również przełożonych oraz zespół trenerów wewnętrznych, aby w efektywny sposób wspierali pracowników we wdrażaniu nowych zasad i umiejętności do codziennej pracy.

50

Uczestników i
uczestniczek

4

Konsultantów
i 4 moduły szkoleń

3

Manuale
szkoleniowe

4

Certyfikowanych trenerów wewnętrznych

oney-10082023-1907

Uczestnicy warsztatów oraz zlecający je klient docenili nasze drobiazgowe przygotowanie, proces wypracowywania rozwiązań oraz praktyczność wdrożenia.
Oceniali nasze warsztaty jako pogłębione, przemyślane, inspirujące i bardzo praktyczne.

oney-10082023-1905
oney-10082023-1906