Projekt dedykowany dla całej spółki Raben Grup w Polsce oraz zagranicą, realizowany w języku angielskim, w którym wykorzystaliśmy metodologie budowania doświadczeń Klientów. Stworzyliśmy Mapę Podróży Pracownika w organizacji, określiliśmy punkty styku i obszary pracy z przełożonymi, zbadaliśmy doświadczenia pracowników w każdym z tych obszarów a następnie wypracowaliśmy najlepsze praktyki zarządzania.

Co obejmował projekt?

Projekt był dla firmy strategiczny, dlatego od samego początku zaangażowaliśmy w jego realizację Dyrektorów spółek Raben.

Ze względu na długofalowość i główny cel, tj. zmianę kultury zarządzania w Raben – projekt był kaskadowy na niższe szczeble zarządzające.

X

— W pierwszej części skupiliśmy się na badaniu doświadczeń pracowników w spółkach (polskich i zagranicznych), aby wspólnie wypracować i stworzyć najlepsze praktyki zarządzania. Następnie zrealizowaliśmy szereg szkoleń ze wszystkimi szczeblami zarządzającymi w Polsce.

— Z uwagi na to, że kluczowym czynnikiem sukcesu była spójność zarządzania we wszystkich spółkach grupy Raben (także międzynarodowych oddziałów), przygotowaliśmy zespoły HR odpowiedzialne za wdrożenie projektu w swoich krajach, aby mogły zrealizować ten projekt wg tej samej metodologii pracy.

700

Uczestników badania satysfakcji podzielonych na 6 grup, realizowanych w 7 językach

4

Rozbudowane warsztaty strategiczne

11

Szkoleń prowadzonych w Polsce

7

Zespołów międzynarodowych HR przygotowanych do wdrożenia projektu w swoich krajach

raben-10082023-1515
raben-11082023-1013

Uczestnicy projektu docenił nasze zaangażowanie, jakość wypracowanych rozwiązań, ich dopasowanie do kultury organizacji oraz zaopiekowanie na każdym etapie realizacji.

raben-17082023
raben-11082023-1014