Celem projektu było opracowanie Standardów obsługi Klienta, które wpłyną na większą dosprzedaż i aktywną sprzedaż usług w serwisach, zwiększą proaktywność oraz podkreślą wagę i rolę Kierownika serwisu.

Co obejmował projekt?

— Strategie komunikacji, w tym przygotowanie materiałów komunikacyjnych.

— Wypracowanie standardów obsługi klienta w serwisie w trakcie całego procesu. Księga zawierała opisy standardów ogólnych oraz opisy poszczególnych obszarów szczegółowych.

— Opracowanie standardów pracy kierowników serwisu.

— Szkolenia dla Dyrektorów, kierowników oraz pracowników serwisu.

— Przygotowanie trenera wewnętrznego do roli opiekuna całego procesu wdrożenia.

— Jako follow up projektu zrealizowaliśmy obserwację pracy serwisów. Dedykowani konsultanci spędzali dzień pracy w serwisie, obserwując pracę pracowników i weryfikując stosowanie standardów. W efekcie pracownicy otrzymali bieżącą informację zwrotną oraz zaplanowali indywidualnie swoje cele wdrożeniowe.

19

Grup szkoleniowych i 2 warsztaty moderowane

38

Dni szkoleniowych i 3 konsultantów

220

Uczestników
i 37 oddziałów

37

Obserwacji wdrożenia
w terenie

Zobacz inny projekt dla marki Scania

scania-jedendwa

Akademia
Lidera