1,5-roczny projekt skierowany do wszystkich
managerów w placówkach Alior Banku.

Jakie były kluczowe cele klienta?

— Celem projektu wdrożenie nowego modelu kompetencyjnego w organizacji, który obejmował zmianę stylu przywództwa z transakcyjnego do przywództwa transformacyjnego.

— Przywództwo transakcyjne to styl przywództwa, w którym przywódcy promują przestrzeganie przez zwolenników zarówno nagród, jak i kar. Dzięki systemowi nagród i kar liderzy transakcyjni są w stanie utrzymać motywację naśladowców, jednak tylko w krótkim okresie.

— Przywództwo transformacyjne to styl przywództwa, który może zainspirować pozytywne zmiany. Przywódcy transformacyjni są na ogół energiczni, entuzjastyczni i pełni pasji. Ci liderzy są nie tylko zaangażowani w proces, ale także koncentrują się na pomaganiu każdemu członkowi grupy w osiągnięciu sukcesu. Cały program oparliśmy na koncepcji Daniela H. Pinka „Drive”.

250

Uczestników
programu

500

Sesji
coachingowych jeden na jeden

21

Grup szkoleniowych i 6 modułów szkoleniowych

95

Dni
szkoleniowych

Co obejmował projekt?

Projekt był strategicznym dla organizacji, dlatego planując całą komunikacje i materiały wspierające utrzymywaliśmy wysoką jego rangę, otwierając go sesją inauguracyjną, na którą zostali zaproszeni wszyscy uczestnicy oraz najważniejsze osoby w organizacji.

X

— Na początku każdy z uczestników zrealizował badanie dysfunkcji w swoich zespołach - zgodnie z koncepcja P. Lencioniego opisaną w książce „5 dysfunkcji pracy zespołowej”. Wyniki badań uczestnik omawiał z coachem podczas sesji 1:1, planując indywidualne cele rozwojowe w tym obszarze na czas trwania projektu. Na koniec projektu uczestnicy ponownie zrealizowali badanie, aby móc zobaczyć progres oraz zaplanować nowe cele.

— Każdy z uczestników brał udział w dwóch obowiązkowych szkoleniach oraz jednym do wyboru z 3 proponowanych w kafeterii. Projekt zakończyliśmy szkoleniem follow-up.

— W trakcie projektu realizowaliśmy warsztaty moderowane z grupą HRBP, planując zadania wspierające realizowane wewnętrznie przez organizację.

— Projekt był wspieramy platformą grywalizacyjną, na której cotygodniowo publikowaliśmy materiały edukacyjne i inspiracyjne.

— Przygotowaliśmy także cały zespół trenerów wewnętrznych Alior, aby mogli w spójny sposób realizować taki sam projekt dla placówek partnerskich.

aliorbank-10082023-1831
aliorbank-manager3

Projekt wyróżniony w konkursie HR Innovator 2018
oraz prezentowany podczas konferencji
Kongres Kadry 2019.

aliorbank-10082023-1830
aliorbank-manager30
aliorbank-17082023