Zespół Team Leaderów to najniższy szczebel zarządzający w organizacji i jednocześnie kluczowy w logistyce kontraktowej. GXO z rozmysłem inwestuje w kadrę zarządzającą, a robi to kaskadowo. Wcześniej rozwijaliśmy zespoły z poziomu N-1, N-2 oraz Shift Managerów. W końcu przyszedł moment, aby szkoleniami objąć grupę Team Leaderów.

Realizacja: październik 2021 — czerwiec 2022

Zakres projektu

— Samoświadomość i rola lidera w zespole

— Zarządzanie i motywowanie

— Bieżący feedback i instruktaż

— Rozwiązywanie konfliktów

— Trudne sytuacje menedżerskie

Specyfika projektu

Do realizacji projektu dedykowaliśmy trenerki, które wcześniej prowadziły szkolenia dla wyższych szczebli zarządzających w organizacji. Dzięki takiemu podejściu zachowujemy kaskadowość i spójność wiedzy oraz umiejętności, co wpływa na sposób zarządzania całej organizacji.

70

uczestników
projektu

5

grup
szkoleniowych

4

moduły
szkoleniowe

20

dni
szkoleniowych

Co o współpracy powiedział klient?

— Docenił wysokie kompetencje zespołu HR Consulting, partnerską współpracę, proaktywność oraz elastyczność

— Pozytywnie ocenił dobór trenerek do realizacji poszczególnych działań szkoleniowych

— Zaakcentował w swojej ocenie fakt, że szkolenia zostały przygotowane w taki sposób, aby nowopoznane narzędzia i modele zostały od razu zastosowane w realiach codziennej pracy i wzmacniały efektywność pracowników

— Pochwalił interaktywną i warsztatową formę prowadzenia szkoleń

— Jako wyróżnik wskazał wsparcie w zakresie komunikacji projektu, tj. przygotowania zadań wdrożeniowych oraz materiałów edukacyjnych

gxo-9

Klient był bardzo zadowolony ze współpracy, docenił nasze podejście i zaangażowanie

Szczegóły? Zobacz list referencyjny.