Wzmocniliśmy kompetencje działów wsparcia w GXO Contract Logistics, aby utrzymywać spójny poziom kompetencji w całej organizacji, transmisję wiedzy oraz wysoki poziom współpracy zespołowej.

Zakres projektu

— Efektywna współpraca w zespole w oparciu o badanie Talentów Gallupa.

— Efektywność osobista versus motywacja wewnętrzna.

— Otwarta komunikacja.

— Zaangażowanie i wyzwania w zespole.

— Konflikt - wróg czy sprzymierzeniec.

— Inteligencja emocjonalna i odporność psychiczna.

Specyfika projektu

Szkolenia prowadziły trenerki, które wcześniej pracowały w projektach rozwojowych dla kadry zarządzającej.
Zachowaliśmy dzięki temu spójność wiedzową w całej organizacji.

6

Modułów
projektu

30

Uczestników i uczestniczek
projektu

100

Procent zadowolonych
uczestników

4

Trenerki
prowadzące

Co o współpracy powiedział
klient?

— Docenił wysokie kompetencje zespołu HR Consulting, partnerską współpracę, proaktywność oraz elastyczność.

— Pozytywnie ocenił dobór trenerek do realizacji poszczególnych działań szkoleniowych.

— Zaakcentował w swojej ocenie fakt, że szkolenia zostały przygotowane w taki sposób, aby nowopoznane narzędzia i modele zostały od razu zastosowane w realiach codziennej pracy i wzmacniały efektywność pracowników.

— Pochwalił interaktywną i warsztatową formę prowadzenia szkoleń.

— Jako wyróżnik wskazał wsparcie w zakresie komunikacji projektu, tj. przygotowania zadań wdrożeniowych oraz materiałów edukacyjnych.

Co o programie powiedzieli jego uczestnicy?

— Świetny sposób prowadzenia szkolenia online, ciekawe formy zadań i zaangażowania uczestników, pomimo formy online.

— Duża wiedza prowadzącego i umiejętność słuchania.

— Zaangażowanie prowadzących.

— Luźna atmosfera sprzyjająca nauce.

— Działanie na przykładach oraz w formule case study.

— Ćwiczenia aktywizujące, dużo praktyki.

— Jasność przedstawienia tematu.

— Dobra atmosfera, dzięki odpowiedniemu podejściu prowadzących.

— Duża liczba nabytych nowych umiejętności.

— Indywidualne podejście do każdego uczestnika.

— Ciekawy i bogaty program zajęć.

gxo-gif-1

Daliśmy radę! Uczestnicy celująco ocenili sam program, przygotowanie trenerek prowadzących 
oraz atmosferę szkolenia.

Uczestnicy bardzo docenili nasze zaangażowanie i konkretność prezentowanych narzędzi. Forma online nie wpłynęła na obniżenie efektywności.

gxo-gif-2
gxo-9

Klient był bardzo zadowolony ze współpracy, docenił nasze podejście i zaangażowanie.

Szczegóły? Zobacz list referencyjny.

Zobacz inne projekty dla marki GXO Logistics

gxo-jeden

Akademia
TeamLeadera

gxo-trzy

Wsparcie pracowników w kryzysowych
sytuacjach - praca z emocjami