Realizowany online program rozwojowy dla utalentowanych managerów i asystentów restauracji McDonald’s przygotowujący jego uczestników do objęcia stanowisk kierowników restauracji.

Zakres projektu

— Kompetencje przywódcze.

— Samoświadomość liderska.

— Budowanie zespołów.

— Zaangażowanie, motywowanie i rozwijanie ludzi.

— Planowanie i zarządzanie projektami.

— Autoprezentacja i wystąpienia publiczne.

Specyfika projektu

Cały projekt realizowaliśmy w czasie pandemii, dlatego wszystkie działania realizowane były w formule online.

Do projektu zaprosiliśmy także bezpośrednich przełożonych uczestników. Wiemy jak w rozwoju ważne jest świadome wsparcie.

Dlatego w trakcie warsztatów z przełożonymi edukowaliśmy ich w roli opiekunów, pokazywaliśmy modele i narzędzia, które w codziennej pracy będą kluczowe a nasi uczestnicy będą chętnie wdrażać nowe umiejętności w życie przy profesjonalnym wsparciu przełożonych.

32

uczestników i 5 trenerów prowadzących

15

dni szkoleniowych w 5 modułach

18

sesji omawiających wdrożenia zadań szkoleniowych

6

sesji szkoleniowych dla opiekunów uczestników

mcdonalds-04032023-2000

Co powiedzieli uczestnicy i uczestniczki programu?

mcdonalds-04032023-1824

Jakie były efekty naszych działań?

34 uczestników gotowych do objęcia roli kierownika restauracji.

6 gotowych projektów usprawniających pracę restauracji, zawierających pomysł, realizację, koszty wdrożenia oraz ryzyka projektowe.

5 trenerów realizujących szkolenia online w czasie szczytu pandemii.

Jakie korzyści odnieśli jego uczestnicy krótko po zakończeniu programu?

— Kilkanaście osób awansowało na stanowisko kierownika restauracji.

— Kilka osób objęło stanowisko asystenta kierownika i/ lub kierownika działu.

— Kilkoro pracowników awansowało na stanowiska w centrali firmy lub objęło stanowisko w dziale RDM.

— Wielu uczestników i uczestniczek wzmocniło autorytet wśród kadry kierowniczej, rozwinęło kompetencje liderskie, poszerzyło wiedzę operacyjną i biznesową oraz zdobyło większą samodzielność w prowadzeniu restauracji.

mcdonalds-04032023-1833

Zobacz inny projekt dla marki McDonald's

mcdonalds-jeden

Talent Development
Program - edycja 5