Wzmocniliśmy kompetencje zespołu HR z Narodowego Funduszu Zdrowia dotyczące współpracy. Zrobiliśmy to rozpoznając talenty członków zespołu z wykorzystaniem badania CliftonStrenghts oraz pomagając zastosować tę wiedzę w praktyce.

Zakres
projektu

— Każdy pracownik działu HR zrealizował badanie CliftonStrenghts.

— W trakcie indywidualnej sesji z coachem omówił jego wynik, w szczególności: siły i przewagi posiadanych talentów, ich ograniczenia oraz współoddziaływanie.

— Podczas warsztatów pracownicy opracowali mapę talentów całego zespołu HR.

— Uczestnicy, na bazie już zdobytej wiedzy o talentach, wypracowali zasady komunikacji w zespole.

Korzyści z programu dla klienta biznesowego i jego uczestników

Świadomość swoich talentów oraz możliwość budowania na nich swoich silnych stron i wyróżników osobistych.

Wzrost produktywności.

Lepsza współpraca w grupie.

Większa wiarygodność w roli szefa.

Efektywniejsze zarządzanie zespołem pracowników przez przełożonego oraz współdziałanie członków zespołu.

nfz-03032023-1540

Uczestnicy docenili energię, zapał i zaangażowanie trenerki, jak również praktyczność warsztatów i przydatność indywidualnych sesji omawiających wyniki badania CliftonStrenghts.