Wzmocniliśmy kompetencje zespołu HR z Narodowego Funduszu Zdrowia dotyczące współpracy. Zrobiliśmy to rozpoznając talenty członków zespołu z wykorzystaniem badania CliftonStrenghts oraz pomagając zastosować tę wiedzę w praktyce

Realizacja: sierpień 2022 — luty 2023

Zakres
projektu

— Każdy pracownik działu HR zrealizował badanie CliftonStrenghts

— W trakcie indywidualnej sesji z coachem omówił jego wynik, w szczególności: siły i przewagi posiadanych talentów, ich ograniczenia oraz współoddziaływanie

— Podczas warsztatów pracownicy opracowali mapę talentów całego zespołu HR

— Uczestnicy, na bazie już zdobytej wiedzy o talentach, wypracowali zasady komunikacji w zespole

Korzyści z programu dla klienta biznesowego i jego uczestników

Świadomość swoich talentów oraz możliwość budowania na nich swoich silnych stron i wyróżników osobistych

Wzrost produktywności

Lepsza współpraca w grupie

Większa wiarygodność w roli szefa

Efektywniejsze zarządzanie zespołem pracowników przez przełożonego oraz współdziałanie członków zespołu

nfz-03032023-1540

Uczestnicy docenili energię, zapał i zaangażowanie trenerki, jak również praktyczność warsztatów i przydatność indywidualnych sesji omawiających wyniki badania CliftonStrenghts