Roczny projekt rozwojowy dla managerów i kierowników
w Centrali oraz w oddziałach Scania.

Jakie były kluczowe cele klienta?

— Celem projektu było wdrożenie spójnego programu rozwojowego dla całej kadry liniowej w Scania. 

— Zakres merytoryczny projektu został zaplanowany w oparciu o aktualne wyzwania oraz cele strategiczne organizacji.

— Głównym elementem programu były przygotowane aktywności wdrożeniowe, tak aby uczestnicy w jak najszybszy i najbardziej efektywny sposób potrafili stosować nowe modele i narzędzia w swojej codziennej pracy.

3

Roczne edycje programu

75

Uczestników oraz 8 trenerów i trenerek

4

Moduły szkoleniowe w każdej edycji

48

Dni szkoleniowych i 12 sesji wdrożeniowych

Co obejmował projekt?

— Program rozpoczynaliśmy od modułów budujących samoświadomośc liderską, następnie wzmocniliśmy kompetencje z zakresu zarządzania zespołem, wspierania pracowników w rozwoju oraz największych wyzwań managerskich w codziennej pracy.

— Po każdym ze szkoleń uczestnicy otrzymywali zadania wdrożeniowe, które po realizacji analizowali z trenerami podczas sesji wdrożeniowych. To był czas, kiedy indywidualnie mogli się przyjrzeć swoim działaniom, analizować i wzmacniać sukcesy oraz wyciągać wnioski z błędnych decyzji. 

— Na koniec projektu, każdy z uczestników odbył sesję 1:1 z coachem, planująć swój indywidualny plan rozwojowy na kolejny rok. Taka forma pracy wspiera organizację w realizacji założeń strategicznych.

— Wszystkie edycje programu wzmocniliśmy pełną komunikacją do uczestników: przygotowaniem grafik komunikacyjnych, treści, harmonogramów dostosowanych do oczekiwań organizacji.

Zobacz inny projekt dla marki Scania

scania-dwatrzy

Przewaga dzięki jakości
- standardy obsługi Klienta