Artykuł, który został opublikowany w Personel Plus. Opisuję w nim, praktyczne rady, jak zastosowanie mechanizmów grywalizacji przekłada się na wzrost sprzedaży.