Artykuł, który ukazał się na łamach Nowa Sprzedaż, w którym opisuję najważniejsze wyzwania w procesie wdrażania CEM w organizacjach.