Strategiczny projekt w organizacji, mający na celu wdrożenie ciągłej kultury koncentrującej się wokół Klienta i pokazującej przewagi na rynku logistycznym.

Jakie były kluczowe cele klienta?

— Rozwinięcie kompetencji pracowników.

— Stworzenie i wdrożenie standardów budowania relacji z Klientami.

— Poprawa współpracy wewnętrznej pomiędzy Sales i Operacjami.

— Wzmocnienie roli przełożonych jako odpowiedzialnych za monitorowanie jakości obsługi klienta.

4

Warsztaty projektowe
i 3 konsultantów

120

Uczestników i 6 modułów szkoleniowych

150

Wywiadów z klientami i 6 grup focusowych

27

Projektów do wdrożenia w organizacji

Co obejmował projekt?

— Opracowanie Mapy Podróży Klienta wraz z punktami styku, badaniem doświadczeń Klientów w poszczególnych punktach z organizacją.

— Kolejny krok to opracowanie spójnych standardów i procesów obsługi Klienta w organizacji z podziałem na poszczególne działy i specyfikacje.

— W kolejnym kroku zrealizowaliśmy szereg szkoleń dla pracowników wszystkich szczebli organizacji. Szkolenia obejmowały wzmacnianie kompetencji z obsługi klienta z wdrożonymi nowymi procesami, budowanie świadomości w pracownikach  (jako organizacji dbającej o doświadczenia Klienta).

— Dużą wagę przyłożyliśmy do szkoleń dla managerów i kierowników, jako osób odpowiedzialnych za wdrożenie procesów. Wspieraliśmy ich w budowaniu action planów wdrożeń i wzmacnianiu kompetencji managerskich.

—  Projekt został doceniony nie tylko w Polsce. Ze względu na swoje efekty został wdrożony także w innych krajach, gdzie organizacja ma swoje siedziby. Przygotowaliśmy manuale oraz działy HR do tego, aby potrafiły spójnie wdrożyć projekt w swoich krajach.

kuenhnenagel-10082023-1800

Jakie były efekty wdrożenia?

— Stosowanie standardów rozmów telefonicznych i komunikacji mailowej.

— Zmiana na pozytywny i proaktywny język komunikacji.

— Więcej pewności siebie w radzeniu sobie z trudnymi sytuacjami.

— Zachowania asertywne zamiast agresywnych (bronienie się, obwinianie, pouczanie, nieuprzejmość i tym podobne).

— Wzajemne zwracanie sobie uwagi na nieakceptowane zachowania.

— Wzrost poczucia odpowiedzialności za dostarczanie wysokiej jakości obsługi.

Co powiedzieli uczestnicy i uczestniczki programu?

kuehnenagel-10082023-1824

Klient oraz uczestnicy warsztatów docenili nas za zaangażowanie, praktyczność wdrożenia oraz jego wpływ na poprawę relacji z klientami.
Oceniali warsztaty jako inspirujące, świeże, wyjątkowe oraz intensywne.

kuehnenagel-08092023-1102
kuehnenagel-10082023-1823

Zobacz inne projekty dla marki Kuehne+Nagel

kuehnenagel-jedendwa

Got
Talent

kuehnenagel-dwatrzy

Sprzedaż oparta
o style społeczne